Pandusas neįgaliesiems – reikalavimai


Pandusas neigaliesiems

PANDUSAS NEĮGALIESIEMS

Reikalavimai

 

Norint, kad žmogus su negalia saugiai pasiektų savo kelionės tikslą ar patektų į tam tikras patalpas, reikia užtikrinti, jog statiniai būtų pritaikyti jų poreikiams. Statybos techninis reglamentas (STR) – nustato reikalavimus, kaip įvairūs statiniai (daugiabučiai, namai, administracinės paskirties pastatai ir kt.) turi būti pritaikyti žmonėms su negalia.

2019 m. lapkričio 4 d. Aplinkos ministras įsakymu patvirtino Statybos techninį reglamentą „STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir pripažino netekusiais galios senesnės redakcijos įsakymus. Tačiau naujame Statybos techniniame reglamente nėra užsimenama, kokie yra tikslūs panduso neįgaliesiems reikalavimai, o tiesiog paliekama nuoroda į senesnio STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ punktus.

Taigi, kad teisės aktuose nereikėtų ieškoti nustatytų standartų ir reikalavimų, mes visus panduso neįgaliesiems reikalavimus pateikėme čia:

Panduso juosta turi būti tiesi. Panduso juostos išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 6,0 %, kai neįmanoma įrengti kitaip, gali būti taikomas išilginis nuolydis ne didesnis kaip 8,3 %. Tuo atveju, jei projektuojamas pandusas su mažu išilginiu nuolydžiu, gali prireikti numatyti skersinį panduso nuolydį, kad paviršinis (lietaus) vanduo nubėgtų.

Neįgaliesiems pritaikyto panduso plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstumą tarp apsauginių bortelių ir / ar tarp turėklų.

Vienos ištisinės panduso juostos ilgis turi būti ne didesnis kaip 9 000 mm ir pakilimo aukštis ne didesnis kaip 750 mm. Panduso juostoje, jos pradžioje ir pabaigoje draudžiami vertikalūs paviršiaus dangos nelygumai (aukštesni nei 5 mm).

Neįgaliesiems pritaikyto panduso pradžioje bei pabaigoje ir ten, kur panduso juosta keičia kryptį, turi būti įrengta poilsio aikštelė ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm. Kai panduso juosta nekeičia krypties, ne rečiau kaip kas 9 000 mm panduso juostos ilgio ir ne rečiau kaip kas 750 mm vertikalaus pakilimo turi būti įrengta poilsio aikštelė, kurios ilgis būtų ne mažesnis nei 1 500 mm, o plotis ne mažesnis už panduso juostos plotį. Tokiu atveju, jei yra numatomas intensyvus žmonių neįgaliųjų vežimėliuose, vaikštynėmis ir pan. eismas, kas antra poilsio aikštelė turi būti ne mažesnė kaip 1800 x 1800 mm, arba pandusas turi būti ne siauresnis kaip 1800 mm.

Panduso ir kiekvienos jo juostos viršuje ir apačioje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai. Jie turi būti panduso pločio ir 600 mm ilgio.

Abiejose panduso juostos ir aikštelių pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai. Abipus kiekvienos panduso juostos ir aplink aikšteles, jei jos yra ne prie sienos, turi būti įrengti ne žemesni kaip 50 mm borteliai. Panduso juostų ir aikštelių paviršius turi būti įrengtas iš kietos ir neslidžios dangos.

Neįgaliesiems pritaikytos laiptų pakopos turi būti ne žemesnės kaip 75 mm ir ne aukštesnės kaip 150 mm, pakopų plotis – ne mažesnis kaip 300 mm. Visos to paties laiptatakio pakopos turi būti vienodo aukščio ir vienodo pločio. Nedengtų lauko laiptų pakopos turi būti ne aukštesnės kaip 120 mm ir ne siauresnės kaip 400 mm. Lauko laiptai ir prieigos prie jų įrengiami taip, kad ant jų nesikauptų paviršinis (lietaus) vanduo.

Neįgaliesiems pritaikytų laiptų pakopų briaunos daromos be aštrių kampų, suapvalintos ne didesniu kaip 15 mm spinduliu. Pakopos šonuose turi būti uždaros arba įrengiami ne žemesni kaip 20 mm borteliai, kiekvienos jų briauna nuo pagrindo gali išsikišti į priekį ne daugiau kaip per 20 mm. Išilgai kiekvieno laiptatakio, jei laiptų pakopų daugiau nei trys, būtina įrengti turėklus.

Aukštis nuo laiptų pakopų ir laiptų aikštelių paviršiaus iki lubų konstrukcijos ar laiptinėse pakabintų elementų (šviestuvų, ženklų ir pan.) apatinių briaunų turi būti ne mažesnis kaip 2 250 mm.

Turėklai turi būti įrengti abiejose kiekvieno laiptatakio pusėse. Įprastai jie yra dvigubi: viršutiniai tvirtinami 850–900 mm aukštyje, apatiniai – 650 mm aukštyje nuo laiptų pakopų ar panduso juostos plokštumos.

Turėklai iš vidinės laiptų ar panduso pusės turi būti ištisiniai. Jei turėklai iš laiptų ar panduso išorinės pusės nėra ištisiniai, būtina 300 mm pratęsti juos į viršutinę ir 300 mm į apatinę laiptų ar panduso aikštelę. Turėklai turi būti lygiagretūs su laiptų ar panduso pakilimo plokštuma, o pratęstos jų dalys – lygiagrečios su aikštelės paviršiumi (t.  y. horizontalios).

Turėklų paviršius turi būti lygus, ištisinis ir be išsikišimų. Turėklų stveriamajai konstrukcijai turi būti naudojamos 30–50 mm skersmens elipsės, ovalo ar apskritimo skerspjūvio turėklai arba ne platesni kaip 40 mm stačiakampio skerspjūvio turėklai. Turėklų galai turi būti suapvalinti ar užlenkti į sienos, atramos ar grindų pusę.

Tarp turėklo ir sienos paviršiaus turi būti paliktas ne siauresnis kaip 50 mm tarpas. Jame negali būti šiurkščių paviršių, aštrių elementų ar kyšančių konstrukcijų. Turėklai turi būti gerai įtvirtinti: jie neturi klibėti, linkti ar sukinėtis aplink savo ašį.

Norėdami sužinoti daugiau, spauskite čia: PANDUSAS.